ONZE DIENSTEN

Godts bv staat klaar voor al uw grondwerken, groot en klein.

Bij Godts kan u terecht voor de uitvoering van al uw afbraakwerken.

Op onze breekwerf verwerken wij bouwpuin tot een nieuw product, dat u kan afhalen.

Godst bv beschikt over een volledig geautomatiseerde betoncentrale.

Godts beschikt over een eigen zandgroeve met certificaat dus u kan ook voor groevezand bij ons terecht. 

Verbetering en stabilisatie met kalk voor zanderige gronden.

Godst bv is ook perfect geplaatst voor overslag en vervoer van grond via waterwegen.

Godts geeft om uw gezondheid. Daarom zijn wij gespecialiseerd in het verwijderen van asbest. 

Voeg je koptekst hier toe

Grondwerken

Bij Godts grond- en afbraakwerken kan u terecht voor de uitvoering van al uw grondwerken. We beschikken over de nodige expertise om een breed spectrum grondwerken uit te voeren zoals: graafwerken, gaande van putten tot kelders en zwembaden. Daarnaast zijn we ook specialist in het nivelleren van terreinen, plaatsen van keerwanden, aanleggen van paardenpistes, ophogen van terreinen, grondstabilisaties én grondaanvulling. Bovendien zijn we ook uw partner in het leveren en plaatsen van betonnen waterputten en septische putten, recuperatiematerialen, breekzand, aanvulgrond én teelaarde.

Afbraakwerken

Voor al uw afbraakwerken, groot en klein, moet u bij Godts BV zijn. Tijdens elk project worden veiligheidsvoorzieningen hoog in het vaandel gedragen. Sloopwerken die niet correct uitgevoerd worden, kunnen namelijk gevaarlijk zijn. Daarom stellen we steeds een plan van aanpak op waardoor we steeds te werk kunnen gaan tijdens elke fase van een sloopproject. Daarnaast werken we steeds met materiaal van de hoogste eisen zodat we alle werken op een professionele wijze én vlot kunnen uitvoeren. Daarenboven wordt al het puin na afbraak steeds afgevoerd met onze vrachtwagens naar onze breekwerf. Hier wordt het gerecycled, met het oog voor het milieu.

Recyclage & breekwerf

Afvalstromen die vrijkomen tijdens afbraakwerken worden bij ons gerecycled tot een mogelijk nieuw product. Zo worden deze na recyclage bijvoorbeeld opnieuw gebruikt tijdens infrastructuur- of grondwerken voor een onderlaag. We vinden het enorm belangrijk dat zo min mogelijk stoffen verloren gaan. Daarom investeren we graag tijd aan het sorteren en recycleren van afvalpuin, ook ter plaatse.

Op onze breekwerf kan je jouw bouwpuin komen storten en wij breken dit. Bovendien zijn we COPRO gekeurd. Je vindt onze breekwerf terug op de Leeuwerikweg 22, Tienen.

Volgende materialen kan u bij ons storten:

 • meng-, beton- en niet-teerhoudend asfaltpuin
 • sloophout
 • gemend bouw- en sloopafval
 • asbesthoudend bouwmateriaal
 • grond-, steen-, groen- en snoeiafval

Betoncentrale

Om duurzaamheid van begin tot eind door te trekken binnen onze onderneming hebben wij in 2011 onze activiteiten uitgebreid met een volledig geautomatiseerde betoncentrale. Deze betoncentrale heeft een capaciteit van 300m2/uur.

Volgende materialen zijn bij ons verkrijgbaar:

 • meng-, beton- en asfaltranulaat
 • puinzeef- en groevezand
 • kalsteenslag 6/14
 • dolomiet 0/15
 • stabilisé
 • magere beton type type I A en type II A

U kan storten én afhalen in één rit. Hierdoor beperkt u uw transportkosten. De materialen kunnen óók geleverd worden.

Eigen zandgroeve

Heeft u zelf geen ruimte of materiaal om voor opslag of overslag te zorgen? Dan kan u bij Godts BV terecht. We beschikken over een eigen zandgroeve met certificaat dus u kan ook voor groevezand bij ons terecht. Wij hebben ook een stortplaatsen waar we uw grondoverschotten van zuivere grond naar toe kunnen brengen. Gronden worden opgeslagen in onze tijdelijke opslagplaats en worden gedeeltelijk vervoerd met een transportboot of vrachtwagens via waterwegen naar een van onze zandontginningen of zandgroeven.

Grondstabilisatie

Stabilisatie met kalk of cement van gronden zijn een volwaardige alternatief voor klassieke ontgraving en inzet van zand. Het is een eenvoudige techniek die zeer efficiënte werkt en die economisch en ecologisch zeer voordelig is.

De uitvoering van dergelijke werken verloopt in een aantal fases:
Eerst wordt de grond voorbereid door grove elementen te verwijderen en te beluchten. Daarna strooit de strooimachine zeer nauwkeurige de juiste dosering in. Vervolgens wordt alles gemengd om dan ten slotte de grond te verdichten met zware walsen.

Met kalk of cement worden gronden verbeterd, gestabiliseerd en gerecupereerd voor ophogingen, sleufaanvullingen of voor funderingen van rijwegen, parkings of industriële bouwplaatsen.

overslag en vervoer via waterwegen

Op vlak van transport kan Godts bv een waaier aan mogelijkheden aanbieden. Dankzij onze locatie aan het Albertkanaal in Beringen is Godts perfect geplaatst voor het vervoeren van grond via waterwegen. Van daaruit wordt het puin of zand verder vervoerd met onze vrachtwagens.

asbest verwijdering

Godts geeft om u en om uw gezondheid. De veiligheid van onze klanten tijdens afbraakwerken staat centraal. Daarom is Godts gespecialiseerd in het verwijderen van asbest. 

Voeg je koptekst hier toe